هابانیرو؛ شاسی بلند آینده نگر "کیا موتورز" (+تصاویر)