جلالی: مشکلاتمان زیاد است/ همینکه یک امتیاز گرفتیم امیدوار کننده است