کریمیان: از شرایط موجود خسته شده‌ام/ می‌توانستیم پیروز شویم