خلاصه بازی شهر خودرو و پارس جنوبی جم در ۱۷ آبان ۹۸ + فیلم