چهارمین اجتماع دانشجویان اربعینی در همدان برگزار شد / اعطای ۲۴ کمک هزینه سفر عتبات عالیات به دانشجویان