فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی: خبر منتسب به اینجانب در مورد رفع فیلتر تلگرام جعلی و ساختگی است / من هیچگونه مصاحبه‌ای در این مورد نداشته‌ام