حریفان فوتبال ساحلی ایران در جام بین قاره‌ای مشخص شدند