استخدام مدرس خیاطی در آکادمی بین المللی هنر پارس در تهران