رقابت عجیب نقل و انتقالاتی فوتبال ایران؛ اینجا جای شخم زدن نیست!