اعلام برندگان نوزدهمین جشن «حافظ»/ حیایی، منظور، محمدزاده و معادی بهترین بازیگران مرد شدند