پیروزی سخت الجزایر مقابل ساحل عاج با طعم صعود به نیمه نهایی