تهرانی‌ها روزانه به اندازه دریاچه چیتگر آب مصرف می‌کنند