برق این بنتلی شما را خواهد گرفت/ EXP 100 خیره کننده و قدرتمند