ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانی در قم مانند سایر دانش‌آموزان انجام می‌شود/ جزئیات طرح آمایش مرحله ۱۴ مشاغل پناهندگان