مرسدس بنز جدیدترین شاسی بلند لوکس خود را معرفی کرد / GLS ترکیب قدرت و تجمل (+عکس)