وندی شرمن: کشورهای اروپایی باید خطر تحریم‌ را بپذیرند