درخشش روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران